Придобивания, Сливания и Реструктуриране

Използвайки нашата експертиза, ви предоставяме цялостна консултантска услуга за извършването на вашите транзакции. След като анализираме вашата дейност и бизнес модел, ще направим оценяване базирано не само на финансовите аспекти, а също така и на оперативните аспекти като брандирането, домейни, технологични активи, екипът и т.н.

Подсигуряваме, че сделката ще бъде изпълнена при възможно дай-добрите условия, съобразени с културата и ценностите на компанията ви.

Докато тече процесът на придобиване, Finance 4 Tech ще разбере какви са ви дългосрочните цели, за да спомогнем за изготвянето на стратегията ви. Същото се отнася е и за проектите за продажба. Finance 4 Tech ще уважи вашата гледна точка и ще избере най-релевантните инвеститори за поемането на управлението на вашата компания.

УСЛУГИ

ИНТЕРЕСИТЕ НИ СА ВЗАИМОСВЪРЗАНИ

Уверени в успеха си, възнаграждението ни се базира само върху постигнатите резултати.