Сектори

От Finance 4 Tech считаме конфиденциалността за основен елемент при изпълнението на транзакции. Клиентските референции и похвали умишлено отсъстват от сайта, а ние оставаме дискретни що се касае до портфолиото ни от клиенти и приключили сделки.

Finance 4 Tech извърша операции от името на компаниите в дигиталната сфера, като повечето от сделките ни са в следните сектори:

Дигитален

Дигитален

Финтех

Финтех

Телекомуникации

Телекомуникации

CPA Network

CPA Network

Бизнес към Клиент<br> (B to C)

Бизнес към Клиент
(B to C)