Набиране на Капитал

Finance 4 Tech внимателно подбира своите проекти за набиране на капитал, като се фокусира върху качеството на проектите, както и вижданията на индивидуалният предприемач. По този начин, Finance 4 Tech ви подкрепя през всички етапи по вашият път за набиране на капитал – от сийд до серия Ц рундове на финансиране.

Необходима е внимателна и задълбочена подготовка, за да може да представите вашия проект и да привлечете най-подходящите инвеститори. Нашата роля ще бъде да ви помогнем да контролирате всички аспекти при набирането на капитал, да коригирате стратегията си, ако е необходимо, да подчертаем и изпъкнем потенциала за растеж на вашия проект и да ви
подготвим за презентирането на своя план.

3-те СТЪПКИ ПРИ НАБИРАНЕТО НА КАПИТАЛ

1

The Deck (Документацията)

The Deck (Документацията)

  • Яснота

След подробно описание на вашия бизнес и най-вече бизнес модел, ще анализираме и глобалната перспектива свързан с вашия пазар.

  • Далновидност

Благодарение на бизнес експертизата ни, както и познанията ни относно процесът за набиране на капитал, ще можем да сме в състояние да подобрим и повишим стойността на вашата компания, подчертавайки силните ѝ страни, които от своя страна се харесват от инвеститорите.

Също така ще ви подготвим допълнително, за да може да предвидите въпросите и възраженията, които инвеститорите биха имали към вас.

  • Оформление

Тази оценка ще доведе до изпълнението и завършването на важни документи като – Teaser (закачката), Бизнес Планът, Pitch Deck (презентацията), както и списък с възможните „гадни“ въпроси.

В тези документи, ще съставим детайлно всички ключови показатели относно пазарът, офертата, продуктът, решението, бизнес моделът,
стратегията, екипът, компанията и нейната история.

2

The Roadshow (Презентирането)

The Roadshow (Презентирането)

  • Отличете Се

Инвеститорите получват все повече и повече проекти за анализиране, и считат, че първите няколко минути от срещата са достатъчни, за да си оформят мнение по темата. Затова ще ви асистираме за приоритезирането на най-важната информация, която да бъде презентирана.

  • Усъвършенстване

Finance 4 Tech ви предлага менторство за презентирането заедно с нашите финансови експерти и кръг от предприемачи.

  • Набирането

Заедно ще направим внимателна и обстойна селекция от инвеститори, които биха били най-подходящи за вашата компания. След това заедно ще презентираме проектът на инвестиционни фондове, фамилни офиси, бизнес ангели или корпоративни страни.

3

Сделката

Сделката

  • Одит

Когато сме идентифицирали кои ще бъдат инвеститорите, ще ви помогнем в процесът на надлежната проверка, създаването на дата стая (data room), и всякакви други въпроси и отговори.

  • Правно Съдействие

Finance 4 Tech ще съдейства на вашите адвокати при изготвянето и договарянето на всички правни документи: писмо за намерение ( LOI), условен договор, инвестиционно споразумение, споразумение с акционери и др.

ИНТЕРЕСИТЕ НИ СА ВЗАИМНОСВЪРЗАНИ

Уверени в успеха си, възнаграждението ни се базира само върху постигнатите резултати.