Екипът

Опитът на нашият екип като цялост и като отделни кадри, заедно с мрежата ни от контакти, ни позволяват да предлагаме услуги, които са адаптивни към вашите изисквания – в България и на междунарадно ниво.

Nicolo
Horel

Управляващ партньор

Anaïs
Collet

Директор

Catherina
Lau

Директор

Annabelle
Renault

Сътрудник

Adélaïde
De la Giraudière

Старши анализатор

Andy
Vandersteen

Анализатор

Carole
Durand

Дигитален ръководител на проекти

Eliot
Sezille

Стажант